Resta Cu’mme

Marcella

Resta Cu' Mme

Pe' Carita’

Statte Cu' Mme

Nun Me Lassa’

Rosanna

Famme Pena’

Famme Impazzì

Famme Danna’

Ma Dimme Sì


Marcella

Moro Pe' Tte

Vivo Pe' Tte

Vita Da Vita Mia

 

Nun Me 'Mporta D'o Passato

Nun Me 'Mporta 'E Chi T'avuto

Resta Cu' Mme

Cu'mme


Rosanna

Nun Me 'Mporta D'o Passato

Nun Me 'Mporta 'E Chi T'avuto


Insieme

Resta Cu' Mme

Cu' Mme

 

Marcella

Resta Cu' Mme

Pe' Carita’

Statte Cu' Mme

Nun Me Lassa’


Rosanna

Famme Pena’

Famme Impazzì

Famme Danna’

Ma Dimme Sì


Marcella

Moro Pe' Tte

Vivo Pe' Tte

Vita Da Vita Mia


Insieme

Nun Me 'Mporta D'o Passato

Nun Me 'Mporta 'E Chi T'avuto

Resta Cu' Mme

Cu'mme

Marcella

Nun Me 'Mporta D'o Passato

Rosanna

Nun Me 'Mporta 'E Chi T'avuto

Insieme

Resta Cu' Mme

Cu' Mme